Behovet av att förnya vattenledningar kommer öka i Uppsala

Behovet av att förnya vattenledningar kommer att öka i Uppsala, det berättar Jenny Säfvenhed på Uppsala vatten.Anledningen är att det byggdes många vattenledningar på 60-70-talet, som snart kommer behöva förnyas. “Just nu behöver vi byta fem till tio mil ledningar om året, men vi ser att framåt kommer förnyelsebehovet öka” säger Jenny Säfvenhed.