Beskedet: Ingen telefonlinje till psykiatriakuten för självmordsbenägna

Det blir ingen telefonlinje till Akademiska sjukhusets psykiatriakut dit självmordsbenägna kan ringa.I svaret från Region Uppsalas regionstyrelse framhålls att det går att komma till psykiatriakuten dygnet runt. Folkhälsomyndigheten ska ta fram förslag på en nationell stödlinje för personer med psykisk ohälsa och deras närstående.