Beslutet: Hamn kan byggas ut för att ta emot radioaktivt avfall

Hamnen utanför Forsmark ska kunna ta emot och skicka transporter med kärnbränsleavfall framöver. På torsdagen gav mark- och miljödomstolen Svensk kärnbränslehantering rätt att rusta upp hamnen och anlägga en ny kajplats.Planerna kan sättas i verket på en gång, även om domslutet skulle överklagas.