Beslutet: Region Uppsala ska hyra spårvagnar

Region Uppsala ska inte äga spårvagnar utan hyra dem av ett bolag. Det beslutet har tagits av regionfullmäktige.Bolaget har enligt regionen större kunskap och erfarenhet av anskaffning och förvaltning av spårfordon.Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna röstade emot beslutet.