Bonden Fredrik: Sänkta matpriser oroar mer än torkan

Vid sidan av torkan är matpriserna ett stort orosmoment för lantbrukare.Många bönder känner press från politikerna att sänka priserna på sina produkter. “Om det blir ett torrt, tufft år och vi inte får betalt, då kommer det att pratas om krispaket i stället, säger Fredrik Murray.