Borrar i isen för en säkrare vinter

Isen vid Bredsjön i Järlåsa-trakten undersöks just nu av forskare vid institutionen för genetik och ekologi på Uppsala universitet.Nya prover tas för att, bland annat, kunna studera isens struktur och säkerhet under vinterperioden.”Vi har haft en ökad mängd människor som fallit genom isen”, Kevin Vikström, forskare vid institutionen för ekologi och genetik på Uppsala universitet.