Bredsands camping: Det här vill Moderaterna och Nystart Enköping

Vad som ska hända med Bredsands camping är en fråga som beror många i Enköpings kommun.Peter Book, från Moderaterna och kommunstyrelsens ordförande, menar att de vill vänta på en utredning för att se vad som passar bäst för området.Anders Wikman, från Nystart Enköping, är tydligt bestämd att de inte vill överlåta tomträtten till en privat aktör.