Brev med pulver skapar oro enligt professor i psykologi

Under onsdagen var det ett stort säkerhetspådrag utanför Länsstyrelsen i Uppsala då man mottagit ett brev med pulver i. Totalt 18 av landets 21 länsstyrelser fick samma brev.Det här skapar en oro och undran hos alla om varför man gör något sånt här, menar Mats Fredriksson, professor i klinisk psykologi vid Uppsala Universitet”Jag tror att det är någon som vill ge igen”, säger Mats.