Bybor vill stoppa bussplaner – osäkra på var besluten tas

Boende i flera byar söder om Harbo mellan Uppsala och Östervåla är oroliga att deras busshållplats på väg 272 ska försvinna, planer de läst om i UNT.Region Uppsala säger att beslut kommer tas tidigast 2024 och att det före det kommer att hållas medborgardialog.”Vi kan inte utläsa när och var saker sker”, säger Kerstin Karlsson, som tillsammans med sina grannar skickat in ett medborgarförslag till Heby kommun.