Byggnationer kan minska med en fjärdedel: “Det kan bli förseningar”

En kraftig minskning av antalet nybyggnationer i Sverige är att vänta nästa år, enligt en prognos från Boverket.”Behovet försvinner ju inte bara för att konjunkturen sviktar”, säger kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, Erik Pelling (S).”Vi vill inte att det ska fortsätta se ut på det här sättet”, säger Uppsalabon Magnus Odelius som bor granne med en byggarbetsplats där byggandet satts på paus.