Chockminskning av strömming i Östersjön

Strömmingen i Östersjön har minskat drastiskt i antal sedan 80-talet, rapporterar Dagens Nyheter. Våren 2022 provfiskades det kring Forsmark i Östhammars kommun och då drogs det upp åtta procent av den kvot som fångades vid liknande provfiskningar på 1980-talet.Resultatet framkommer i en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet.