Då vill Uppsalaborna gå i pension: “Gärna tidigt, jobbet tar mycket tid”

Höjd pensionsålder från 62 till 63 år och en lag om anställningsskydd som gäller till 69 år istället för 68 är två nya lagar som började gälla när det blev 2023.Bland Uppsalaborna är det blandade reaktioner, vissa tycker det är rimligt samtidigt som andra gärna hade sett pensionsåldern vara lägre. “65 eller tidigare, kanske 61” säger möbelförsäljaren Arlita Rahman om när hon vill bli pensionär.