Dalälven kan bli Uppsalas nya vattentäkt – ska börja utredas på allvar

I takt med att Uppsala stad växer behövs mer dricksvatten – en utmaning som kan lösas med hjälp av Dalälven.Länge har Uppsala Vatten sneglat mot älven som en alternativ vattentäkt, men först i början av 2023 kommer utredningarna ta fart på allvar.”Vi behöver säkerställa att vi kan förse Uppsala stad med dricksvatten med år 2050 som tidsperspektiv”, säger Maria Lindqvist Pettersson som är planeringschef på Uppsala Vatten.