Därför behöver över 100 barn i Uppsala familjehem

Barn som inte kan bo kvar hos sina familjer på grund av bland annat missbruk, psykisk ohälsa eller konflikter inom familjen, placeras på familjehem.På Uppsala kommun arbetar man med att hitta omsorgsfulla hem åt barnen, men just nu finns det brist på alternativ.”Människor lever annorlunda än för 20 år sedan”, säger Beate Hyttinen Lindgren, på socialförvaltningen i Uppsala kommun.