De jagar andras förfäder i tv

I Svt-programmet “Genjägarna” letar bland andra Fredrik Mejster och Jeanette Sahlholm från Uppsala efter personers okända förfäder. “Många upplever att de känner sig hela igen”, säger Jeanette Salholm om reaktioner från personer som blivit hjälpta.