De prioriteras om elen slås ifrån: Gäller liv och hälsa

Regioner och kommuner har en lista där de prioriterat vilka samhällsviktiga verksamheter som ska kopplas bort sist från elnätet.”Det är sjukhus, polis, brandkår men kan även vara bensinstationer och livsmedelsbutiker” säger Anders Leijon, handläggare för krisberedskap på Länsstyrelsen. Leijon poängterar att tanken är att samhällsviktiga verksamheter inte alls ska behöva bli strömlösa.