Det har blivit mer krångligt för hemlösa att kontakta socialtjänsten

Årets hemlöshetsrapport som Sveriges Stadsmissioner nyligen presenterat visar att det har blivit svårare att få stöd för den som är hemlös.Man måste till exempel uppge en personlig kod vid telefonkontakt med Socialtjänsten.Joakim Nordström, avdelningschef på Socialtjänsten för ekonomiskt bistånd säger att det handlar om att skydda klienterna.