”Det viktigaste är att vi gör någonting” – så gör du HLR

Hjärt- och lungräddning kan rädda liv och är därmed viktig kunskap för var och en av oss.Om du ser en medvetslös person ska du ringa 112. De kan ge dig instruktioner hur du kan gå till väga.”Gör vi ingenting kommer personen dö, och ska du göra någonting ska du göra bröstkompressioner”, säger ambulansöverläkare David Smekal.