Domkyrkans “Swishpolletter” har blivit nationell trend

I takt med att fler människor använder digitala betalningsmedel har kontantbidragen i kollekthåven minskat.Uppsala domkyrka har därför skapat “Swishpolletter” för att hålla traditionen vid liv. Metoden har fått god respons och spridit sig till församlingar runt om i Sverige.”Polletterna är ett bra komplement till kontanter”, säger Adam Lewerin, kyrkvaktmästaren som utformat polletten.