Domstol ändrar beslut från länsstyrelsen – bygglov för solcellspark hävs

Den omtalade solcellspark som planerats att byggas i Arvidsbo, sydväst om Tierp, har stött på patrull. Mark- och miljödomstolen har valt att ändra beslutet från Länsstyrelsen i Uppsala län, vilket innebär att byggloven nu upphävts.