Driftstörning hos Telia i hela landet – svårt att nå flera verksamheter

Just nu är det störningar i Telias nät och det här orsakar problem bland flera offentliga verksamheter, bland annat polisen.De som behöver sjukresor inom Region Uppsala kan inte nå rätt telefonnummer, de kan dock ringa via vanliga regionväxeln, och flera kommuner i landet går inte att nå via telefon.Även Telias hemsida ligger nere, och det saknas prognos för när felet kan vara avhjälpt.