Efter inställda avgångar: Lokförarbristen kan bli värre

Det är delade meningar om hur det framtida bemanningsläget inom tågtrafiken kommer att se ut.Många tåg i exempelvis Uppsala län har ställts in eller försenats det senaste halvåret på grund av bland annat lokförarbrist.”Om man inte gör yrket mer attraktivt snart så tror jag det här kommer bli värre snarare än bättre”, säger Måns Wallin, vice ordförande för branschstyrelsen Spårtrafik, som är en del av Fackförbundet ST.