Elever från anpassade grundskolor fick prova på friidrott: Stor glädje

Under måndagen fick elever på låg- och mellstandiet från fyra anpassade grundskolor möjligheten att testa på friidrott i IFU Arena i Uppsala.Det var mycket glädje både bland arrangörer och barn i IFU Arena under evenemanget.”Det är jättebra!” säger både Molly Larsson och Beata Karlsdotter, 12 år, om att få prova på friidrott.