Ett hundratal ukrainska barn går i skolan i länet – möt Ilja och Sofia

Ett hundratal barn från Ukraina har nu påbörjat sin andra termin i en skola i Uppsala län.De barn som hamnat i större städer får oftast gå i en förberedelseklass, medan skolor på mindre orter, ofta på landsbygden, sätter in de här eleverna direkt i ordinarie klasser.Elever som tror att det kommer gå att återvända snart läser ofta både i den svenska skolan och online i en ukrainsk.

Leave a Reply