EU-ministern om ordförandeskapet: Vi står i centrum nu

Sverige är under våren ordförande i Europeiska Unionens råd. Det innebär att man kommer leda möten både i Bryssel och i Sverige. Det första mötet äger rum i Kiruna under torsdagen. EU-ministern Jessika Roswall hoppas på att ordförandeskapet ska leda till störe inflytand för Sverige.