Expert om koranbränning: “Svenskar har svårt att förstå”

Efter den senaste koranbränningen den 28:e juni i Stockholm har en diskussion blossat upp, Mohammad Fazlhashemi är professor i islamsk teologi och han förklarar varför koranbränningarna upprör så mycket.Enligt undersökningar är Sverige ett av världens mest sekulariserade och individualiserade länder.”Idén om att vi är sekulära och vi behöver inte förstå religion är inte en produktiv väg framåt” säger Mia Lövheim, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet.