Experten om chef som snokade i journal: Mycket allvarligt

Journalisten och sekretessexperten Nils Funcke ser allvarligt på den händelse där en chef på ett vårdbolag efter en anställningsintervju tog sig in i den arbetssökandes patientjournal.Åklagaren har lagt ned förundersökningen då det inte gick att styrka vilket uppsåt chefen hade.”Det som står i en patientjournal är ju skyddat av kvalificerad sekretess”, säger Nils Funcke.