Få nyfödda barn i år – här är kommunen i länet med rekordlåg siffra

I Älvkarleby kommun har det fötts färre barn i år än vad det gjort något annat år under hela 2000-talet. Och överlag har det fötts färre barn än på länge i Sverige under årets första nio månader -– Älvkarleby är en av 30 kommuner där antalet nyfödda alltså är det lägsta på 22 år.I Heby kommun är antalet nyfödda det lägsta på minst 15 år, visar Statistiska Centralbyråns statistik.