Fadime hedrades i Uppsala – löften från jämställdhetsministern

Under lördagen, på Fadimedagen, är det 21 år sedan Fadime Şahindal mördades i Uppsala av sin egen far.Mordet blev starten för en stor diskussion om problemet med hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Sverige. “Vi kommer att höja ambitionsnivån när det gäller arbetet för att bekämpa det hedersrelaterade våldet och förtrycket, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg.