Färre utlandsfödda går på mammografi: ”Livsavgörande”

Dombron är utsmyckad i rosa för att uppmärksamma bröstcancermånaden.I år läggs extra fokus på utlandsfödda, eftersom den gruppen i mindre utsträckning går på sina mammografiundersökningar.”Det handlar inte bara om språk”, säger Lisa Thörn, som är ordförande i Bröstcancerföreningen i Uppsala län.