Felplacerade marschaller en risk för synskadade: “Trampar i dem”

Marschaller utgör en risk för synskadade när de inte placeras på rätt sätt, det menar Wiesek Wasowski som är ombudsman på Synskadades riksförbund i Uppsala län.Marschaller som ofta placeras längs med fasader, entréer och utan skydd kan göra att synskadade halkar på dem, får brännskador av den öppna lågan eller varma stearinet.”När man ställer dit nya saker, det är då det sker olyckor, säger Wiesek Wasowski.”