Fiske med el hjälper naturvårdare hålla koll på Fyrisåns invånare

Nu elfiskas det i Fyrisån i centrala Uppsala för att mäta åns fiskbestånd.Med hjälp av elfisket kan man utvärdera byggda fiskvägar som finns i ån och hålla koll på hur fiskbestånden varierar från år till år.När mätningen är klar släpps fiskarna tillbaka levande i ån igen, berättar Johan Persson, naturvårdare på Upplandsstiftelsen.