Flera hundra år gamla enar funna under Stora torget

Under en längre tid har en utgrävning pågått på Stora Torget i Uppsala, eftersom torget håller på att byggas om.Nu har man gjort ett riktigt spännande fynd, nämligen enar som kan vara så gamla som 700 år.”Vi tror att det är en gata eller en gränd som gått här” säger arkeologen Joakim Kjellberg om där enarna legat.