Flykt av djursjukhuspersonal – Djurägare: Ska man åka tiotals mil?

Som P4 Uppland kunnat rapportera har 14 veterinärer och djursjukskötare, sedan två månader tillbaka, sagt upp sig från Sveriges universitetsdjursjukhus i Uppsala.Skyddsombudet för smådjurskliniken berättar att det skulle kunna leda till att man tillfälligt behöver stänga akuten på smådjurskliniken nattetid.”Det är ju en de viktigaste grejerna när man skaffar ett djur, att man kan ge djuret den vård och skötsel som den behöver” säger en orolig Sara Edgren, djurägare och ägare av hunddagiset Hunderbart.