För få platser för elsparkcyklar – Uppsala kommun ska placera ut fler

Två veckor har gått sedan den nya lagen om elsparkcyklar trädde i kraft.Det är numera förbjudet att köra på gångbanor och elsparkcyklar måste parkeras i ställ eller vid anvisade uppställningsplatser.Gabriella Canas, trafikplanerare på Uppsala kommun, berättar att det hittills fungerat bra med de nya reglerna men att fler parkeringsplatser behövs.