Företag och hushåll riskerar att tappa elen med kort varsel

I vinter kan det bli akut elbrist i Uppsala län och i värsta fall kan hushåll och företag förlora sin el med en kvarts varsel.Anders Leijon på Länsstyrelsen säger att man förhoppningsvis kan varna om att elen bortkopplas tidigare än en kvart.”Det gör ju problemen större” säger Mats Axén om att hans IT-jobb skulle kunna bli av med elen med bara en kvarts varsel.