Företagen i Uppland spår mörkt 2023: “Man hankar sig fram”

Förväntningar inför nästa år är lägre bland företagen i Uppsalaregionen än i många andra regioner, det framgår av Svenskt näringslivs företagarpanel, som tillfrågat nästan 500 företag i Uppsalaregionen och Norrtälje.Besöksnäring, handel och byggbransch räknar med mindre försäljning och färre investeringar.”Folk håller hårdare i plånboken och det påverkar”, säger Anna-Lena Holmström som är regionchef för Svenskt Näringsliv.