Försenad cykelväg ställer till problem för de boende

Bygget av gång- och cykelbanan som löper parallellt med järnvägen mellan Gamla Uppsala och Råbyvägen är kraftigt försenad.Tanken från början var att den skulle vara färdig till årsskiftet 2022-2023, men blir istället klar först till sommaren.Kristina Moell bor i närheten och tycker det är svårt att veta vilken väg hon ska ta istället.