Förseningar i pendeltågstrafiken mellan Uppsala och Stockholm

Det förekommer förseningar i pendeltågstrafiken mellan Uppsala och Stockholm under måndagen till följd av ett tidigare elfel.SL meddelar att pendeltågen kan ställas in med kort varsel eller hoppa över vissa stationer. Man uppger att alla inställda tåg inte går att se i SL-appen och uppmanar resenärer att hålla koll hos trafikverket.