Forskare: Fel att skjuta mufflonfåren

Mufflonfår finns inte vanligtvis i den svenska naturen. Ändå har de dykt upp på olika ställen i Uppland och länsstyrelsen uppmanar till att skjuta mufflon.Enligt länsstyrelsen finns en risk att de sprider sjukdomar till tamdjur.Men, det är kontraproduktivt att skjuta mufflon tycker Carl-Gustaf Thulin som är forskare på SLU: “Länsstyrelsen bör vara mer liberal med utsättning”, säger han.