Forskare: Risk för sämre hemtjänst i Enköping när kommunen tar över

När omsorgsföretaget Attendo hoppar av hemtjänstuppdraget i Enköping kan det leda till sämre hemtjänst för brukarna i upp till ett år.Det säger professorn i företagsekonomi, Johan Berlin, som forskar om vad som händer i kommuner när privata utförare drar sig ur.Lotta Tronêt som är förvaltningschef i Enköpings kommun garanterar att hemtjänsten inte blir sämre i kommunens regi.