Förslag: Fler friskolor för att bättra lärarnas arbetsmiljö i Enköping

I Enköpings kommun brottas lärarna med hög personalomsättning och tuff arbetsbelastning, enligt Lärarförbundet.P4 Uppland har frågat partierna i Enköpings kommunfullmäktige om och hur de kommer arbeta för att förbättra arbetsmiljön för lärarna i kommunen.Fler friskolor, jourklasser för stökiga elever och ökad stöd till elevhälsan är några av förslagen.