Förslaget: Höj busspriserna och ta bort dagens fem zoner

Priser för enkelbiljett inom Upplands lokaltrafik, UL, kan komma att höjas.I ett förslag till trafiknämndens arbetsutskott föreslås att en resenär som åker inom en zon får betala 36 kronor istället för 28 som det kostar idag.Samtidigt föreslås att dagens fem zoner tas bort och priset införs som en enhetstaxa, något som både socialdemokraterna och moderaterna i Uppsala kommun är positiva till. Däremot är parterna oense om prishöjningen.

Leave a Reply