Förslaget: Vattentaxan kraftigt upp i Uppsala

Taxan för vatten och avlopp kan gå upp kraftigt i Uppsala.Uppsala vatten vill höja avgiften med 30 procent.”Det beror inte minst på det ekonomiska läget, våra priser höjs för materiel men också ränteläget påverkar oss”, förklarar Jenny Sävenhed, VA-chef på Uppsala vatten.