Forsmark välkomnar förslag om fler kärnkraftsreaktorer

Forsmark välkomnar förslaget från regeringen om att möjliggöra för fler kärnkraftsreaktorer på fler platser än idag.Just nu anger miljölagarna ett tak på tio reaktorer, och det får bara byggas nya kärnkraftverk på platser där det redan finns.”Ser man till samhällsbehoven är detta positivt, vi vet ju att elbehoven ökar” säger Forsmarks presschef Josef Nylén.