Försvarsmakten undanhöll PFAS-rapport – ska upp i högsta instans

I en tvist om utsläpp av det farliga ämnet PFAS undanhöll Försvarsmakten en utredning de själva beställt.Försvarsmaktens skäl är att det handlar om ett utkast enskilda tjänstepersoner utfört.Uppsala vatten begärde att få ta del av rapporten och nu avgörs saken av Högsta Förvaltningsdomstolen.