Förutom personalflykt – universitetsdjursjukhus läcker 130 miljoner

De senaste tio åren har Universitetsdjursjukhuset haft underskott på miljonbelopp varje år. Efter 2022 väntas den totala summan ligga på runt 130 miljoner kronor.Maria Knutson Wedel är rektor på SLU och menar att underskottet inte får konsekvenser för personal eller besökare.”Vi kan inte optimera på samma sätt som privata aktörer”, säger rektor Maria Knutson Wedel.

Leave a Reply