Furuhöjdskyrkan får kritik för homofobiskt uttalande: Står bakom pastorn

Efter att predikan fått stor spridning på nätet har flera Alundabor riktat stark kritik till församlingen som är del av Equimeniakyrkan.Predikan hölls inför församlingsmedlemmar i slutet av januari, på plats var konfirmander från Svenska kyrkan i Alunda – som tar avstånd från budskapet och hänvisar till sin HBTQ-policy.Furuhöjdskyrkans ordförande Gustav Ek, säger att de inte talar emot något utan att de står upp för sin tro.