Gamla och nya gäster på öppet hus

Missionskyrkan i Uppsala håller öppet hus fram till nyår, med mat och musik för alla som vill.Under pandemin försvann många stamgäster, men nu dyker nya upp, berättar arrangörerna. Barn, vuxna, flyktingar och Uppsalabor som känner sig lite ensamma.