Gottsundapräst: Oroande att minister uttrycker sig så

P4 Uppland pratade med personer i Gottsunda apropå integrationsminister Anders Ygemans uttalande om att det är dåligt att ha områden där majoriteten har utomnordiskt ursprung.”Jag tycker att det är oroande att en socialdemokratisk minister uttrycker sig med sådana ord”, säger Mats Hermansson.”Jag kan hålla med om att det måste finnas en bra mix för att folk ska integreras”, säger Nastaran Wali.